کارت داده برداری DAQ مدل NI USB-9162 برند National instrument
کارت داده برداری DAQ مدل NI USB-9162 برند National instrument
کارت داده برداری DAQ مدل NI USB-9162 برند National instrument
کارت داده برداری DAQ مدل NI USB-9162 برند National instrument
کارت داده برداری DAQ مدل NI USB-9162 برند National instrument

کارت داده برداری DAQ مدل NI USB-9162 برند National instrument


  • پارت نامبر: NI USB-9162
  • دسته: کارت داده برداری DAQ
  • برند: National instrument
  • کشور: United States کشور United States
  • تاریخ ثبت: 2 سال پیش (شنبه, 10 اردیبهشت 1401)
  • زمان تحویل: موجود
  • وضعیت: نو
  • لینک دیتاشیت:
  • ارسال به:

National instrument NI USB-9162 CompactDAQ Chassis Single-Module Carrier CompactDAQ Chassis—The USB-9162 is a low-cost and highly portable solution for NI C Series modules. In addition to stand-alone application use, you can deploy the single module carrier as a debugging device for larger systems or use it to prototype sensor connections before you integrate modules into an NI CompactRIO system. You can use the modules that work with the NI USB single module carrier in C Series chassis such as NI CompactDAQ, CompactRIO, or R Series expansion chassis.